Kadry i płace

Twoi pracownicy w dobrych rękach!

Kadry i płace

W ramach obsługi kadrowo-płacowej zapewniamy kompleksowe prowadzenie dokumentacji, związanej z zatrudnianiem pracowników. Nasz zespół ekspertów zajmie się sporządzeniem odpowiednich umów dotyczących stosunku pracy, prowadzeniem akt osobowych pracowników, ewidencji okresowych badań lekarskich i szkoleń BHP, urlopów i zwolnień chorobowych.

Oprócz tego oferujemy sporządzanie deklaracji podatkowych i ZUS, a także rocznych rozliczeń zatrudnionych. Prowadzimy również doradztwo w zakresie prawa pracy oraz oferujemy pomoc podczas kontroli z Państwowej Inspekcji Pracy, ZUS oraz Urzędu Skarbowego.

Kadry i płace