Rozliczanie grantów i dotacji

Zaoszczędź swój czas i pieniądze!

Rozliczanie grantów i dotacji

Pozyskanie grantu i dotacji nie przesądza o końcowym sukcesie przedsięwzięcia. Aby całość kosztów została uznana za koszty kwalifikowane projektu muszą one zostać w odpowiedni sposób poniesione, zewidencjonowane i rozliczone. Nasza firma od wielu lat specjalizuje się w pozyskiwaniu i rozliczaniu grantów i dotacji. Zaufaj specjalistą i powierz nam swoje finanse.

Rozliczanie grantów i dotacji